account-black-and-white-commerce-209137.jpg

Wnioski do pobrania

Poniżej znajdują się aktualne wnioski i uwagi do pobrania, do stosowania na bieżący okres.

Wyświetleń: 8876

Załączone plik(i):

Lp.NazwaPlikLink
1Zaświadczenie lekarskie - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnegozaswiadczenie lekarskie - orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego.docxPobranie
2Zaświadczenie lekarskie - nauczanie indywidualnezaswiadczenie lekarskie-nauczanie indywidualne.docxPobranie
3Wniosek o wydanie opinii - zindywidualizowana scieżka kształceniawniosek o wydanie opinii - zindywidualizowana sciezka.docxPobranie
4Wniosek o wydanie informacji o wynikach badańwniosek o wydanie informacji o wynikach badan.docxPobranie
5Opinia nauczycieli i specjalistów o funkcjonowaniu dziecka uczniaopinia nauczycieli i specjalistow o funkcjonowaniu dziecka ucznia.docxPobranie
6Wniosek na terapięwniosek na terapie.docxPobranie
7Informacja o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej ucznia na potrzeby zespołu orzekającegoinformacja o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej ucznia na potrzeby zespolu orzekajcego.docxPobranie
8Zgłoszenie placówki na określoną formę wsparcia PPP/BP/ODNzgloszenie placówki na określoną formę wsparcia.docxPobranie
9Opinia nauczycieli i specjalistów na potrzeby zindywidualizowanej ścieżki kształceniaOpinia nauczycieli i specjalistów o funkcjonowaniu dziecka ucznia dotycząca zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub zindywidualizowanej ścieżki.dPobranie
10Wniosek rodziców o przeprowadzenie diagnozywniosek o przeprowadzenie diagnozy nowy.docxPobranie
11Wniosek rodziców o wydanie opiniiWniosek o wydanie opinii nowy.docxPobranie
12Wniosek o przeprowadzenie diagnozy szkołaWniosek o przeprowadzenie diagnozy - szkoła nowy.docxPobranie
13Wniosek rodziców o wydanie orzeczeniaWniosek o wydanie orzeczenia nowy.docxPobranie
14Terminy zespołów orzekających w roku szkolnym 2023/2024Terminy zespołów orzekających w PPP w roku szkolnym 2023-24.docxPobranie