account-black-and-white-commerce-209137.jpg

Wnioski do pobrania

Poniżej znajdują się aktualne wnioski i uwagi do pobrania, do stosowania na bieżący okres, a także na okres 2020/2021.

Wyświetleń: 2800

Załączone plik(i):

Lp.NazwaPlikLink
1Zaświadczenie lekarskie - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnegozaswiadczenie lekarskie - orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego.docxPobranie
2Zaświadczenie lekarskie - nauczanie indywidualnezaswiadczenie lekarskie-nauczanie indywidualne.docxPobranie
3Wniosek rodzica o przeprowadzenie diagnozywniosek rodzica o przeprowadzenie diagnozy.docxPobranie
4Wniosek o wydanie opiniiwniosek o wydanie opinii.docxPobranie
5Wniosek o wydanie opinii - zindywidualizowana scieżka kształceniawniosek o wydanie opinii - zindywidualizowana sciezka.docxPobranie
6Wniosek o wydanie informacji o wynikach badańwniosek o wydanie informacji o wynikach badan.docxPobranie
7Wniosek o przeprowadzenie diagnozy - szkoławniosek o przeprowadzenie diagnozy - szkola.docxPobranie
8Opinia nauczycieli i specjalistów o funkcjonowaniu dziecka uczniaopinia nauczycieli i specjalistow o funkcjonowaniu dziecka ucznia.docxPobranie
9Wniosek na terapięwniosek na terapie.docxPobranie
10Informacja o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej ucznia na potrzeby zespołu orzekającegoinformacja o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej ucznia na potrzeby zespolu orzekajcego.docxPobranie
11Zgłoszenie placówki na określoną formę wsparcia PPP/BP/ODNzgloszenie placówki na określoną formę wsparcia.docxPobranie
12Zasady współpracy PCRE z placówkamizasady (2).pdfPobranie
13Wniosek o wydanie orzeczeniaWniosek o wydanie orzeczenia.docxPobranie
14Terminy zespołów orzekajacych w roku szkolnym 2020/2021terminy zespołów orzekających 2021-2020.docxPobranie
15Procedury organizowania i uczestniczenia w szkoleniach w PCREProcedury bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid (002) szkolenia.docxPobranie
16Procedury diagnozy i terapii w PCREPROCEDURY - Covid 19 PPP (1).docxPobranie
17Opinia nauczycieli i specjalistów na potrzeby zindywidualizowanej ścieżki kształceniaOpinia nauczycieli i specjalistów o funkcjonowaniu dziecka ucznia dotycząca zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub zindywidualizowanej ścieżki.dPobranie