Działalność

Poradnia udziela wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom.

Z naszego wsparcia mogą skorzystać dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół i placówek z powiatu bartoszyckiego. W przypadku dzieci najmłodszych kierujemy się kryterium zamieszkania (teren powiatu bartoszyckiego).

Jakie są zasady przyjmowania? 

  • Nasze usługi są bezpłatne.
  • Korzystanie z nich jest dobrowolne.
  • Wizyty nie wymagają skierowań - umawiamy je na podstawie złożonego przez rodzica / opiekuna prawnego wniosku

Kto sprawuje nadzór nad naszą placówką?

Organem prowadzącym jest Powiat Bartoszyce, nadzór pedagogiczny sprawuje Warmińsko-Mazurskie Kuratorium Oświaty Delegatura w Elblągu.

Informacja

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach informuje, że na podstawie art.36 a ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U 2014 r. poz. 1182 ze zm. ) oraz rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych ( Dz. U.z 2015 roku poz. 719 ) rejestr zbiorów danych osobowych jest prowadzony w formie papierowej. Administrator Bezpieczeństwa Informacji udostępnia każdemu zainteresowanemu treść rejestru do przeglądania, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Dane osobowe klientów są przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych placówki. Klienci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, modyfikacji oraz możliwości skorzystania z innych uprawnień przewidzianych unormowaniami Ustawy o ochronie danych osobowych. Dane klientów nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych przepisami prawa.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne.