Deklaracja dostępności 

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej http://www.poradniabartoszyce.eu

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • W części udostępnianych filmów może brakować napisów dla osób niesłyszących. Udostępniane filmy pochodzą ze źródeł zewnętrznych i zaopatrzenie w napisy jest zależne od stron źródłowych.

 • Część publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,

 • Wśród publikowanych tabel mogą wystąpić takie, w których wiersz nagłówkowy nie będzie powiązany z komórkami, przez co czytniki ekranu osób niewidomych mogą te tabele odczytywać niepoprawnie.

 • Formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są obok formularza kontaktowego w załączonym polu mapy Google Maps z lokalizacją naszej instytucji

 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

 • „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021.03.19 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021.03.28

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami! 

W zgłoszeniu podaj:

 • adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,

 • swoje imię i nazwisko,

 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail)

 • informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, informacja dźwiękowa, bezpośredni kontakt telefoniczny),

Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas.

 

Wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej wyjaśniamy:

mailowo - pppbce@o2.pl

telefonicznie  - 89 762 28 06

osobiście - w siedzibie PCRE (w okresie pandemii z zachowaniem reżimu sanitarnego i po wcześniejszym umówieniu)

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli z przyczyn niezależnych od nas termin ten będzie zbyt krótki poinformujemy Cię o tym, przy czym ostateczny termin nie może być dłuższy niż 10 dni. Efektem zgłoszenia będzie poprawa dostępności treści publikowanej na stronie internetowej lub przygotowanie zgłoszonych zasobów w formie alternatywnej.

Jeżeli po wyczerpaniu powyższej procedury nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/ci

Dostępność architektoniczna

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach zapewnia:

 1. Wszystkie pomieszczenia użytkowe instytucji znajdują się na jednym poziomie budynku (wysoki parter). Wejście frontowe wymaga pokonania schodów zewnętrznych i schodów wewnętrznych. W szczytowej części budynku znajduje się drugie wejście na poziomie gruntu z dostępem windy.

 2. Do wszystkich pomieszczeń prowadzą przejścia bezprogowe o szerokości umożliwiającej przejazd wózkiem inwalidzkim.

 3. Wszystkie pomieszczenia przylegają do jednego korytarza o długości ok. 60 metrów.

 4. W naszej instytucji znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 5. Utrudnieniem w otoczeniu budynku może być brukowa nawierzchnia dróg oraz wysokie krawężniki.