Kadra PCRE

 • mgr Ewa Rodziewicz - dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji
 • mgr Anna Binięda – logopeda, pedagog
 • mgr Joanna Agnieszka Bielicka – pedagog, neurologopeda, surdopedagog
 • mgr Lucyna Grzelak – pedagog, logopeda, certyfikowany terapeuta ręki, przygotowanie do prowadzenia zajęć logorytmicznych
 • mgr Agnieszka Jankowska - psycholog, psychoterapeuta
 • mgr Justyna Lewicka-Binięda - pedagog specjalny, terapeuta neurorozwoju INPP, terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta Integracji Bilateralanej
 • mgr Dorota Malankiewicz - pedagog, terapeuta pedagogiczny, certyfikowany terapeuta ręki, certyfikowany terapeuta Instrumental Enrichment
 • mgr Dorota Michałowska – tyflopedagog, oligofrenopedagog
 • mgr Ewa Rodziewicz - oligofrenopedagog, socjoterapeuta, terapeuta pedagogiczny, certyfikowany terapeuta EEG Biofeedback, certyfikowany terapeuta ręki
 • mgr Małgorzata Wendorff-Karólewska – pedagog, socjoterapeuta, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy
 • mgr Barbara Zegler – psycholog, terapeuta TSR
 • mgr Elżbieta Żuławska - pedagog, przygotowanie do prowadzenia zajęć z zakresu psychoprofilaktyki, terapeuta pedagogiczny
 • mgr Agnieszka Żydonis - psycholog, terapeuta TSR, certyfikowany terapeuta EEG Biofeedback, logopeda
 • Lek. med. Jolanta Michaliszyn - lekarz, członek Zespołu Orzekającego

Kadra Biblioteki

 • mgr Barbara Knifka- nauczyciel bibliotekarz
 • mgr Agnieszka Małyszew - nauczyciel bibliotekarz

Kadra ODN

 • mgr Grażyna Kęsicka - Język polski
 • mgr Roman Kęsicki - Historia/WOS szkoły ponadpodstawowe
 • mgr Bartłomiej Szymuś - Geografia
 • mgr Eliza Argalska -     Język angielski/języki obce
 • mgr Monika Dąbkowska - Kształcenie specjalne
 • mgr Małgorzata Wendorff – Karólewska - Doradztwo zawodowe
 • mgr Emila Deleżuch - historia/WOS - szkoła podstawowa

Administracja

 • Jolanta Lamka - samodzielny referent
 • mgr Beata Oleszkiewicz – specjalista do spraw administracyjno – gospodarczych
 • Władysława Gułycz – główna ksiegowa