Kadra PCRE

 • mgr Ewa Rodziewicz - Dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, terapeuta pedagogiczny, certyfikowany terapeuta ręki, certyfikowany terapeuta EEG Biofeedback, trener TUS, trener oświaty
 • mgr Joanna Agnieszka BielickaWicedyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji, pedagog, neurologopeda, surdopedagog, Provider Neuroflow
 • mgr Anna Binięda – logopeda, pedagog
 • mgr Żaneta Bagińska – oligofrenopedagog, logopeda, certyfikowany terapeuta ręki i motoryki małej, trener TUS, język migowy (poziom podstawowy)
 • mgr Agnieszka Jankowska - psycholog, psychoterapeuta, terapeuta rodzin
 • mgr Justyna Lewicka-Binięda - pedagog specjalny, terapeuta neurorozwoju INPP, terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta Integracji Bilateralanej
 • mgr Dorota Malankiewicz - pedagog, terapeuta pedagogiczny, certyfikowany terapeuta ręki, certyfikowany terapeuta Instrumental Enrichment, Provider Neuroflow
 • mgr Justyna Monkiewicz – tyflopedagog, oligofrenopedagog, surdopedagog
 • mgr Małgorzata Wendorff-Karólewska – pedagog, socjoterapeuta, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy
 • mgr Barbara Zegler – psycholog, terapeuta TSR
 • mgr Elżbieta Żuławska - pedagog, przygotowanie do prowadzenia zajęć z zakresu psychoprofilaktyki, terapeuta pedagogiczny
 • mgr Agnieszka Żydonis - psycholog, terapeuta TSR, psychoterapeuta, certyfikowany terapeuta EEG Biofeedback, logopeda
 • mgr Izabela Szczepańska - psycholog, oligofrenopedagog,
 • mgr Joanna Ewa Motylewska - oligofrenopedagog, socjoterapeuta, terapeuta Terapii Behawioralnej. kurs I stopnia Integracji Sensorycznej, Provider Neuroflow, trener TUS, terapeuta ręki
 • Lekarz Ewa Koter - lekarz pediatra, członek Zespołu Orzekającego

Kadra Biblioteki

 • mgr Barbara Knifka- nauczyciel bibliotekarz
 • mgr Agnieszka Małyszew - nauczyciel bibliotekarz

Kadra ODN

 • mgr Grażyna Kęsicka - język polski szkoły ponadpodstawowe
 • mgr Roman Kęsicki - historia/WOS szkoły ponadpodstawowe
 • mgr Bartłomiej Szymuś - geografia
 • mgr Eliza Argalska - język angielski/języki obce szkoła ponadpodstawowa
 • mgr Monika Dąbkowska - kształcenie specjalne
 • mgr Emila Deleżuch - historia/WOS - szkoła podstawowa
 • mgr Monika Gregorowicz - matematyka - szkoły podstawowe
 • mgr Karolina Stefaniak - język angielski/języki obce szkoła podstawowa
 • mgr Katarzyna Kozłowska - język polski szkoły podstawowe

Administracja

 • Magdalena Izdepska - samodzielny referent
 • mgr Beata Oleszkiewicz – specjalista do spraw administracyjno – gospodarczych
 • Władysława Gułycz – główna księgowa
 • Zdzisława Roman - obsługa