Czasopisma pedagogiczne, socjologiczne, psychologiczne dostępne online

Interaktywna lista tytułów i czasopism

Podano rok, od którego pełne teksty artykułów są publikowane w wersji online, można je pobrać za darmo. Dostęp do treści następuje po kliknięciu na tytuł czasopisma i wejście w aktualności lub w numer z archiwum.


Alkoholizm i Narkomania
Częstotliwość : kwartalnik

Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka
https://btip.ka.edu.pl/


Biblioterapeuta

http://www.biblioterapiatow.pl/index.php/dzialalnosc/biblioterapeuta-online-1997-2013
Dostęp online 1997-2018


Chowanna
https://journals.us.edu.pl/index.php/CHOWANNA/issue/archive
Częstotliwość: półrocznik
Pełne teksty: 2009/ 1-


Człowiek Niepełnosprawność Społeczeństwo
Częstotliwość: kwartalnik
Pełne teksty: 2007/2-


Dydaktyka Informatyki

Częstotliwość: nieregularne

Pełne teksty: 2004/1-

 

Dziecko Krzywdzone

Częstotliwość: kwartalnik

Pełne teksty: 2002/1-

 

EduAkcja. Magazyn Edukacji Elektronicznej

https://eduakcja.eu/index.php/pl/
Częstotliwość: półrocznik
Pełne teksty: 2010/1-


e-mentor

Częstotliwość: dwumiesięcznik
Pełne teksty 2003/1-


Edukacja Dorosłych

Częstotliwość: półrocznik

Pełne teksty: 2010/1-2010/2-

 

Edukacja Elementarna w Edukacji i Praktyce

Częstotliwość: kwartalnik
Pełne teksty: 2006/1 ; 2007/1- 2008/2 ; 2008/4-2009/3-4 ; 2011/1-2011/4-

 

Edukacja Etyczna
Częstotliwość: półrocznik
Pełne teksty: 2011/1-

 

Edukacja Humanistyczna

Częstotliwość: półrocznik
Pełne teksty: 2012/1-

  

Edukacja Technika Zarządzanie

Częstotliwość: kwartalnik

Pełne teksty: 2010/1-

 

Edukacja Ustawiczna Dorosłych

Częstotliwość: kwartalnik
Pełne teksty: 1993/1-


Edukacja. Studia, Badania, Innowacje

Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2011/1-
Pełne teksty: 2012/1- [wybrane artykuły]


Forum Oświatowe

Częstotliwość: półrocznik
Pełne teksty: 2012/47/2-

Foton : pismo dla nauczycieli i studentów fizyki  oraz uczniów

Częstotliwość : kwartalnik
Pełne teksty: 2001/72-

 

Gerontologia Polska

„Gerontologia Polska” jest oficjalnym czasopismem Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego

Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 1998/1-2001/2-
Pełne teksty: 2005/13/1-

 

Guliwer . Kwartalnik o książce dla dziecka

Częstotliwość: kwartalnik
Pełne teksty: 2003/1-2010/4


Inspiracje

Częstotliwość: dwumiesięcznik
Pełne teksty: 2011/1-


Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej

Częstotliwość: kwartalnik
Pełne teksty: 2013/1-

  

Język w Komunikacji

Częstotliwość: nieregularne
Pełne teksty: 2011/1-


Języki Obce w Szkole

Częstotliwość: dwumiesięcznik
Pełne teksty:  2000/4-


Kajet

Częstotliwość: kwartalnik
Pełne teksty: 2009/1(78)-

 

Keryks...

Częstotliwość: nieregularne
Pełne teksty: 2006/5-2009/8


Kino

Częstotliwość: miesięcznik
Pełne teksty: 1966/1-1986/12 ; 2006/1-2007/1 [dostęp po bezpłatnej rejestracji]


 Konteksty Społeczne

Częstotliwość: nieregularne
Pełne teksty: 2013/1-


Kultura - Media -Teologia

Częstotliwość: kwartalnik
Pełne teksty: 2010/1-


Kultura i Edukacja

Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 1992/1-
Pełne teksty: 2004/1-2008/4- + numery anglojęzyczne


Kultura i Społeczeństwo

Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2001/1-
Pełne teksty: 2011/2-3-

Kultura i Wartości

Częstotliwość: kwartalnik
Pełne teksty: 2015/16-

Kultura i Wychowanie 1933

Częstotliwość: kwartalnik
Pełne teksty: 1933/1-1935/4 ; 1938/1-1939/2

Kultura i Wychowanie 2011

Częstotliwość: kwartalnik
Pełne teksty: 2011/1-

 

Kultura-Społeczeństwo-Edukacja

Częstotliwość: półrocznik

Pełne teksty: 2012/1-


Kwartalnik Edukacyjny

Częstotliwość: kwartalnik
Pełne teksty: 2007/51-


Kwartalnik  Niepełnosprawność

Częstotliwość: kwartalnik
Pełne teksty: 2011/1-

 

Lubelski Rocznik Pedagogiczny

https://journals.umcs.pl/lrp/issue/archive


Media i Społeczeństwo

Częstotliwość: nieregularne
Pełne teksty: 2011/1-


Media – Kultura – Komunikacja Społeczna

Częstotliwość: kwartalnik
Pełne teksty: 2016/1-

 

Niepełnosprawność

https://niepelnosprawnosc.ug.edu.pl/

Częstotliwość: półrocznik
Pełne teksty: 2009/1-


Nowa Logopedia
hatesz.vot.pl
Częstotliwość: rocznik
Pełne teksty: 2010/1-


Pedagogika filozoficzna
Częstotliwość: nieregularne
Pełne teksty: 2006/1-2010/1


Pedagogika Rodziny
Częstotliwość: kwartalnik
Pełne teksty: 2011/1-


Pedagogika Społeczna

http://pedagogikaspoleczna.com/o-kwartalniku/

Częstotliwość : kwartalnik

Pełne teksty: 2011/1-


Perspektywy Edukacyjno-Społeczne

Częstotliwość: kwartalnik
Pełne teksty: 2014/1-


Problemy Polityki Społecznej

Częstotliwość: kwartalnik

Pełne teksty: 1999/1-


Polityka Społeczna

https://polityka-spoleczna.ipiss.com.pl/resources/html/archives

Częstotliwość – miesięcznik

Pełne teksty niektórych artykułów 2009-Polonistyka.Innowacje

Częstotliwość: półrocznik 

Pełne teksty: 2015/1-

 

Problemy Wczesnej Edukacji

https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe

Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2005/1-
Pełne teksty: 2011/2-


Przegląd Terapeutyczny

Częstotliwość: półrocznik
Pełne teksty: 2006/1-2010/8-


Przyjaciel Dziecka

Częstotliwość: miesięcznik
Pełne teksty: 2008/1-6 ; 2009/1-2009/12 ; 2011/1-


Psychologia Wychowawcza

https://e-psychologiawychowawcza.pl/resources/html/archives
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Pełne teksty: 2012/44/1-2-


Psychoterapia

Częstotliwość: kwartalnik
Pełne teksty: 2001/3-

 

Refleksje

Częstotliwość: dwumiesięcznik

Pełne teksty : 2011/1- 

 

Rocznik Andragogiczny

Częstotliwość: rocznik
Pełne teksty: 2006-2010


Roczniki Socjologii Rodziny

Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2003/15-
Pełne teksty: 2005/16 ; 2007/18- 2008


Serwis Informacyjny Narkomania

https://siu.praesterno.pl

Pełne teksty 2007-2016 r.

kompletne wydania w formacie PDF

Od 2017 roku zmiana tytułu na 

Serwis Informacyjny UzależnieniaSerwis Informacyjny Uzależnienia

https://siu.praesterno.pl

Kwartalnik Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, publikujący najnowsze dane epidemiologiczne, raporty z badań, opisy przedsięwzięć inicjowanych przez organizacje rządowe i pozarządowe, doniesienia z kraju i zagranicy; porusza problematykę profilaktyki i leczenia uzależnień od środków psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych. Do 2016 r. nosił tytuł „Serwis Informacyjny NARKOMANIA”
Częstotliwość : kwartalnik
Pełne teksty 2017-
kompletne wydania w formacie PDF

 

Studia Kulturowo-Edukacyjne
Częstotliwość: rocznik
Pełne teksty: 2011/6/1-

 

Studia i prace pedagogiczne
Częstotliwość: rocznik
Pełne teksty: 2014/1-

 

Studia Pedagogiczne
Częstotliwość: półrocznik
Pełne teksty: 2012/21-


Studia Psychologiczne

Częstotliwość: kwartalnik
Pełne teksty: 2011/49/1-


Szkice Humanistyczne

Częstotliwość: kwartalnik
Pełne teksty: 2010/10/1-


Szkoła Specjalna

http://www.szkolaspecjalna.aps.edu.pl/numery-archiwalne/

dwumiesięcznik

Pełne teksty 2013, nr 4-


Świat Problemów

Częstotliwość: miesięcznik
Pełne teksty: 2005/1- [wybrane artykuły]


Trendy

Częstotliwość: nieregularne
Pełne teksty: 2012/1-2018/1

 

Uczyć Lepiej

Częstotliwość: dwumiesięcznik
Pełne teksty: 2001/9-


Wychowanie w Rodzinie

Częstotliwość: nieregularne
Pełne teksty: 2011/1-


Zarządzanie i Edukacja

Częstotliwość: dwumiesięcznik
Spisy treści: 2007/47
Pełne teksty: 2010/68-69-


Dydaktyka Informatyki

Częstotliwość: nieregularne

Pełne teksty: 2004/1-

 

Dziecko Krzywdzone

Częstotliwość: kwartalnik

Pełne teksty: 2002/1-

 

EduAkcja. Magazyn Edukacji Elektronicznej

https://eduakcja.eu/index.php/pl/
Częstotliwość: półrocznik
Pełne teksty: 2010/1-

 

e-mentor

Częstotliwość: dwumiesięcznik
Pełne teksty 2003/1-

 

Edukacja Dorosłych

Częstotliwość: półrocznik
Pełne teksty: 2010/1-2010/2-

 

Edukacja Elementarna w Edukacji i Praktyce

Częstotliwość: kwartalnik
Pełne teksty: 2006/1 ; 2007/1- 2008/2 ; 2008/4-2009/3-4 ; 2011/1-2011/4-

 

Edukacja Etyczna

Częstotliwość: półrocznik

Pełne teksty: 2011/1-

 

Edukacja Humanistyczna

Częstotliwość: półrocznik
Pełne teksty: 2012/1-

 

Edukacja Technika Zarządzanie

Częstotliwość: kwartalnik

Pełne teksty: 2010/1-

 

Edukacja Ustawiczna Dorosłych

Częstotliwość: kwartalnik
Pełne teksty: 1993/1-


Edukacja. Studia, Badania, Innowacje

Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2011/1-
Pełne teksty: 2012/1- [wybrane artykuły]


Forum Oświatowe

Częstotliwość: półrocznik
Pełne teksty: 2012/47/2-


Foton : pismo dla nauczycieli i studentów fizyki  oraz uczniów

Częstotliwość : kwartalnik
Pełne teksty: 2001/72-

 

Gerontologia Polska

„Gerontologia Polska” jest oficjalnym czasopismem Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego

Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 1998/1-2001/2-
Pełne teksty: 2005/13/1-

 

Guliwer . Kwartalnik o książce dla dziecka

Częstotliwość: kwartalnik
Pełne teksty: 2003/1-2010/4


Inspiracje

Częstotliwość: dwumiesięcznik
Pełne teksty: 2011/1-


Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej

Częstotliwość: kwartalnik
Pełne teksty: 2013/1-

  

Język w Komunikacji

Częstotliwość: nieregularne
Pełne teksty: 2011/1-


Języki Obce w Szkole

Częstotliwość: dwumiesięcznik
Pełne teksty:  2000/4-


Kajet

Częstotliwość: kwartalnik 

Pełne teksty: 2009/1(78)-

 

Keryks...

Częstotliwość: nieregularne
Pełne teksty: 2006/5-2009/8


Kino

Częstotliwość: miesięcznik
Pełne teksty: 1966/1-1986/12 ; 2006/1-2007/1 [dostęp po bezpłatnej rejestracji]


 Konteksty Społeczne

Częstotliwość: nieregularne
Pełne teksty: 2013/1-


Kultura - Media -Teologia

Częstotliwość: kwartalnik
Pełne teksty: 2010/1-


Kultura i Edukacja

Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 1992/1-
Pełne teksty: 2004/1-2008/4- + numery anglojęzyczne


Kultura i Społeczeństwo

Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2001/1-
Pełne teksty: 2011/2-3-


Kultura i Wartości

Częstotliwość: kwartalnik
Pełne teksty: 2015/16-

Kultura i Wychowanie 1933

Częstotliwość: kwartalnik
Pełne teksty: 1933/1-1935/4 ; 1938/1-1939/2


Kultura i Wychowanie 2011

Częstotliwość: kwartalnik
Pełne teksty: 2011/1-

 

Kultura-Społeczeństwo-Edukacja

Częstotliwość: półrocznik

Pełne teksty: 2012/1-


Kwartalnik Edukacyjny

Częstotliwość: kwartalnik
Pełne teksty: 2007/51-


Kwartalnik  Niepełnosprawność

Częstotliwość: kwartalnik
Pełne teksty: 2011/1-

 Lubelski Rocznik Pedagogiczny

https://journals.umcs.pl/lrp/issue/archive


Media i Społeczeństwo

Częstotliwość: nieregularne
Pełne teksty: 2011/1-

Media – Kultura – Komunikacja Społeczna

Częstotliwość: kwartalnik
Pełne teksty: 2016/1-

 

Niepełnosprawność

https://niepelnosprawnosc.ug.edu.pl/

Częstotliwość: półrocznik
Pełne teksty: 2009/1-


Nowa Logopedia

hatesz.vot.pl

Częstotliwość: rocznik
Pełne teksty: 2010/1-


Pedagogika filozoficzna

Częstotliwość: nieregularne
Pełne teksty: 2006/1-2010/1


Pedagogika Rodziny

Częstotliwość: kwartalnik
Pełne teksty: 2011/1-


Pedagogika Społeczna

http://pedagogikaspoleczna.com/o-kwartalniku/

Częstotliwość : kwartalnik

Pełne teksty: 2011/1-


Perspektywy Edukacyjno-Społeczne

Częstotliwość: kwartalnik
Pełne teksty: 2014/1-


Problemy Polityki Społecznej

Częstotliwość: kwartalnik

Pełne teksty: 1999/1-


Polityka Społeczna

 https://polityka-spoleczna.ipiss.com.pl/resources/html/archives

Częstotliwość – miesięcznik

Pełne teksty niektórych artykułów 2009-Polonistyka.Innowacje

Częstotliwość: półrocznik 

Pełne teksty: 2015/1-

 

Problemy Wczesnej Edukacji

https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe

Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2005/1-
Pełne teksty: 2011/2-


Przegląd Terapeutyczny

Częstotliwość: półrocznik
Pełne teksty: 2006/1-2010/8-


Przyjaciel Dziecka

Częstotliwość: miesięcznik
Pełne teksty: 2008/1-6 ; 2009/1-2009/12 ; 2011/1-


Psychologia Wychowawcza

https://e-psychologiawychowawcza.pl/resources/html/archives

Częstotliwość: dwumiesięcznik
Pełne teksty: 2012/44/1-2-


Psychoterapia

Częstotliwość: kwartalnik
Pełne teksty: 2001/3-

 

Refleksje

Częstotliwość: dwumiesięcznik

Pełne teksty : 2011/1- 

 

Rocznik Andragogiczny

Częstotliwość: rocznik
Pełne teksty: 2006-2010Roczniki Socjologii Rodziny

Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2003/15-
Pełne teksty: 2005/16 ; 2007/18- 2008

 

Serwis Informacyjny Narkomania

https://siu.praesterno.pl

Pełne teksty 2007-2016 r.

kompletne wydania w formacie PDF

Od 2017 roku zmiana tytułu na 

Serwis Informacyjny UzależnieniaSerwis Informacyjny Uzależnienia

https://siu.praesterno.pl

Kwartalnik Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, publikujący najnowsze dane epidemiologiczne, raporty z badań, opisy przedsięwzięć inicjowanych przez organizacje rządowe            i pozarządowe, doniesienia z kraju i zagranicy; porusza problematykę profilaktyki i leczenia uzależnień od środków psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych. Do 2016 r. nosił tytuł „Serwis Informacyjny NARKOMANIA”

Częstotliwość : kwartalnik

Pełne teksty 2017-

kompletne wydania w formacie PDF

 


Studia Kulturowo-Edukacyjne

Częstotliwość: rocznik

Pełne teksty: 2011/6/1-

 

Studia i prace pedagogiczne

Częstotliwość: rocznik

Pełne teksty: 2014/1-

 


Studia Pedagogiczne

Częstotliwość: półrocznik
Pełne teksty: 2012/21-

 

Studia Psychologiczne

Częstotliwość: kwartalnik
Pełne teksty: 2011/49/1-


Szkice Humanistyczne

Częstotliwość: kwartalnik
Pełne teksty: 2010/10/1-


Szkoła Specjalna

http://www.szkolaspecjalna.aps.edu.pl/numery-archiwalne/

dwumiesięcznik

Pełne teksty 2013, nr 4-


Świat Problemów

Częstotliwość: miesięcznik
Pełne teksty: 2005/1- [wybrane artykuły]


Trendy

Częstotliwość: nieregularne
Pełne teksty: 2012/1-2018/1

 

Uczyć Lepiej

Częstotliwość: dwumiesięcznik
Pełne teksty: 2001/9-


Wychowanie w Rodzinie

Częstotliwość: nieregularne
Pełne teksty: 2011/1-


Zarządzanie i Edukacja

Częstotliwość: dwumiesięcznik
Spisy treści: 2007/47
Pełne teksty: 2010/68-69-


Zachęcamy do korzystania z elektronicznej bazy czasopism BazHum. BazHum to program opracowania, digitalizacji i udostępniania pełnotekstowej zawartości polskich czasopism naukowych z zakresu humanistyki i innych nauk społecznych. Korzystanie z bazy nie wymaga logowania się i jest całkowicie bezpłatne.

http://bazhum.muzhp.pl/search/   Czasopisma humanistyczne  

ttp://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/lista/ Czasopisma humanistyczne - lista czasopism  

Platforma e-czasopism naukowych na UMCS

https://journals.umcs.pl/index


Grudzień 2020 r.
PCRE w Bartoszycach
Opracowała Agnieszka Małyszew
Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna