KOMP.webp

PUBLIKACJE METODYCZNE - LEKCJE ONLINE

Jedną z form nauczania zdalnego w przypadku starszych uczniów mogą być lekcje prowadzone online przy wykorzystaniu specjalnych programów. Jest to bardzo ciekawy sposób prowadzenia zajęć, który wymaga od nauczyciela pewnej biegłości w obsłudze nowoczesnych technologii, ale może być bardzo atrakcyjny zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli z wielu powodów.

Więcej...

oczy zmeczone.jpg

Ćwiczenia dla zmęczonych oczu

Drodzy nauczyciele, rodzice i uczniowie. Przechodzimy na zdalne nauczanie, wielu rodziców zdalnie pracuje w domu. Wszyscy - jeszcze więcej czasu niż zwykle spędzamy przed komputerem, tabletem, telefonem. Pamiętajmy, że to „trudny czas” dla naszych oczu. Wielogodzinne wpatrywanie się w ekran męczy mięśnie oczu i utrwala ich napinanie.

Więcej...

wisnie.webp

Informacja na temat pracy PCRE

Więcej...

NAUKA.webp

PUBLIKACJE METODYCZNE - ZDALNE NAUCZANIE

ZADANIA ZDALNE

Więcej...

DORADCY.webp

FORMY WSPARCIA NAUCZYCIELI PRZEZ DORADCÓW METODYCZNYCH ODN

Formy wsparcia nauczycieli proponowane i realizowane przez doradców metodycznych Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w PCRE w Bartoszycach podczas zagrożenia epidemiologicznego

Więcej...

KOMP.webp

Ministerstwo Edukacji Narodowej - zdalna edukacja

https://www.gov.pl/web/edukacja

Więcej...

HYBRYDOWA.webp

PUBLIKACJE METODYCZNE - LEKCJA HYBRYDOWA

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach w dniu 10 grudnia 2019r. została przeprowadzona ”lekcja hybrydowa”. Była to lekcja praktyczna dla uczniów klasy II technikum mechatronicznego na temat: Podstawowe układy elektroniczne z diodą świecącą i tranzystorem polowym. W praktyce pedagogicznej prowadzi się tzw. lekcje otwarte – dla uczniów, ale w obecności grupy nauczycieli jako obserwatorów. Lekcja otwarta, po wstępnym przygotowaniu nauczycieli do jej obserwacji (można ich wyposażyć w arkusze obserwacji), to niezłe narzędzie (szkolenie lub część szkolenia), którego celem jest podnoszenie efektywności kształcenia. Obserwacja zajęć może być skuteczną metodą prowadzącą do podniesienia jakości pracy nauczyciela. Lekcja taka jest zawsze pewnym rodzajem symulacji lekcji zwykłej. Lekcję symulowaną można też przeprowadzić, a potem omówić tylko z samymi nauczycielami. Jednak dla pełnego przeżycia lekcji prawdziwa jest nie ta sytuacja, którą obserwujemy, ale ta, w której jesteśmy zaangażowanym uczestnikiem. W takiej sytuacji na pewno nauczyciel nie będzie się nudził, gdyż jako uczestnikowi lekcji siłą rzeczy rośnie jego motywacja, zwiększa się zaangażowanie, emocjonuje się lekcją, a pobudzony mózg sprawi, że obserwacja czynności nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz uczniów nie sprawi mu trudności. Taką możliwość stwarza lekcja „hybrydowa” – lekcja, której uczestnikami są uczniowie i nauczyciele-obserwatorzy wykonujący te same zadania co uczniowie. Na taką lekcję najbardziej nadają się zajęcia praktyczne, laboratoryjne, które zawsze są najciekawsze, najbardziej angażują uczestników. Są też dodatkowe pozytywne aspekty takiej formy szkolenia – integracja, poczucie wspólnego celu ucznia i nauczyciela, wzajemne lepsze zrozumienia swoich ról, trudności w procesie dydaktycznym, spojrzenie z dystansu na ten proces. Uczeń, czasem z satysfakcją zauważy –„nie tylko ja mam czasem trudności w zrozumieniu lekcji”, a nauczyciel – „chyba czasami trzeba jaśniej tłumaczyć”. Najciekawszym momentem może okazać się wspólne omawianie lekcji – już w gronie nauczycieli. Polecam „wypróbowanie” lekcji hybrydowej w nauczycielskiej praktyce zamiast zwykłych lekcji otwartych. Zbigniew Murawski doradca metodyczny ODN w Bartoszycach

Więcej...

MIS.webp

PCRE nieczynne dla klientów !!!

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, zgodnie z odgórnymi wytycznymi i za zgodą organu prowadzącego, zawiesza się działalność dydaktyczną, terapeutyczną i diagnostyczną Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji od dnia 13.03.2020r. do dnia 25.03.2020r. W tym czasie wszystkie zaplanowane wcześniej badania diagnostyczne oraz zajęcia terapeutyczne zostają odwołane. PCRE pozostaje również zamknięte dla KLIENTÓW. Wszelkie informacje będą udzielane mailowo i telefonicznie.

Więcej...

Eliza1.jpg

Szkolenie dla nauczycieli języka angielskiego ze szkół podstawowych

10 marca odbyło się w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji szkolenie dla nauczycieli języka angielskiego ze szkół podstawowych pt. "Analiza wyników pierwszego egzaminu ósmoklasisty". Szkolenie poprowadziła pani Anna Wysocka-Rokita, konsultant metodyczny i dyrektor ds. kluczowych klientów z wydawnictwa Macmillan. Uczestnicy zostali zapoznani z bardzo szczegółową analizą wszystkich zadań, które pojawiły się na egzaminie w 2019 roku, oraz z propozycjami wydawnictwa, które mogą ułatwić przygotowywanie uczniów do egzaminu już od pierwszych lat nauki w szkole podstawowej. Nauczyciele uczestniczący w spotkaniu zostali pod koniec spotkania obdarowani książkami ufundowanymi przez wydawnictwo Macmillan.

Więcej...

Odwołane szkolenie dla dyrektorów 1 kwietnia 2020r.

W związku z nie zebraniem się wymaganej grupy 20 osób na szkolenie dla dyrektorów w dniu 1 kwietnia 2020r. " ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYREKTORA ZA FINANSE OŚWIATY" zostaje ono odwołane.

Więcej...