37ce6319-e989-45b3-84e8-42be9c47f079.png

Rządowe wsparcie dla nauczycieli

Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną


Jesteś nauczycielem zatrudnionym zarówno w szkole publicznej, jak i niepublicznej oraz prowadzisz kształcenie na odległość? Teraz możesz otrzymać do 500 zł rządowego dofinansowania do zakupu sprzętu komputerowego lub oprogramowania, który jest potrzebny do prowadzenia nauki zdalnej. 

W tym roku na wsparcie cyfrowe dla uczniów i nauczycieli przekazaliśmy już ponad 1 mld zł. 

W ramach rządowego programu zastosowaliśmy uproszczoną formę refundacji, tak aby środki jak najszybciej trafiły na konta.

Chcemy również, aby dofinansowanie do poniesionych przez nauczycieli wydatków przyczyniło się do podniesienia jakości kształcenia na odległość. 

Wniosek wraz z fakturami lub paragonami nauczyciel będzie składał w szkole lub placówce, w której jest zatrudniony. Jeśli nauczyciel pracuje w kilku szkołach, wniosek może złożyć dyrektorowi tylko jednej z nich. Ze wsparcia w wysokości do 500 zł będzie można skorzystać tylko raz. Szczegółowe zasady określone zostały w rozporządzeniu.

Jeżeli zakup nastąpił od 1 września br. do 20 listopada br. to do wniosku dołącza się oryginał lub kopię paragonu oraz oświadczenie nauczyciela, że paragon dotyczy wymienionego w rozporządzeniu, zakupionego sprzętu, oprogramowania lub usługi. Wszystkie zakupy dokonane po 20 listopada br. nauczyciel musi udokumentować imiennym dowodem zakupu.

Następnie dyrektor szkoły lub placówki oświatowej przekazuje listę uprawnionych do dofinansowania  nauczycieli odpowiednio do właściwej jednostki samorządu terytorialnego lub ministra. Zwrot pieniędzy za wydatki nauczyciel otrzyma najpóźniej do końca tego roku.

Refundacji podlegają wyłącznie zakupy dokonane pomiędzy 1 września a 7 grudnia br.https://www.gov.pl/web/edukacja/rzadowe-wsparcie-dla-nauczycieli


Wyświetleń: 745