unnamed.png

Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji

Szanowni Państwo,


Towarzystwo Amicus pragnie poinformować o rozpoczętym konkursie grantowym organizowanym w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych”, realizowanego w partnerstwie z Gminą Miasta Gdynia, Starostwem Powiatowym w Sierpcu oraz Firmą Edukacyjną Lubichowianka.


Zapraszamy wszystkie szkoły i placówki systemu oświaty – publiczne i niepubliczne - prowadzone na terenie województwa podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego do wzięcia udziału w konkursie na uruchomienie i prowadzenie Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE).


Aby aplikować, należy wypełnić wniosek rekrutacyjny znajdujący się na stronie www.towarzystwoamicus.pl/lowe. Opracowana koncepcja prowadzenia Ośrodka powinna uwzględniać cel konkursu, którym jest zaangażowanie osób dorosłych – dotychczas biernych – do podejmowania różnych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym.


Korzyści jakie niesie udział w projekcie to przede wszystkim podniesienie standardu szkoły, zaplecza dydaktycznego oraz poprawa jakości świadczonych usług edukacyjnych.


W ramach projektu 20 najlepiej ocenionych zgłoszeń ma szansę na otrzymanie grantu w wysokości 175 000 zł.

Dotację będzie można przeznaczyć na pokrycie kosztów, takich jak:

- wynagrodzenie kadry LOWE

- prace remontowo-adaptacyjne szkoły

- zakup nowoczesnego sprzętu i materiałów edukacyjnych

- promocję oferty szkoły oraz rekrutację uczestników LOWE


Poza wsparciem finansowym gwarantujemy również bezpłatne wsparcie merytoryczne na najwyższym poziomie (udzielane przez cały okres realizacji projektu), a dokładnie:

- szkolenia stacjonarne ( standardowe i komputerowe)

- wsparcie doradcze (przeprowadzane przez ekspertów bezpośrednio lub online) w zakresie:

- wdrożenia i funkcjonowania LOWE

- wsparcia osób z niepełnosprawnością

- doradztwa prawnego w zakresie tworzenia LOWE i jego funkcjonowania


Serdecznie zachęcamy zainteresowanych do przesyłania zgłoszeń z terminie od 15.02.2020 r. do 31.03.2020 r.


UWAGA: Ze wsparcia udzielanego w ramach projektu są wyłączone organy prowadzące, które otrzymały grant w pierwszej edycji konkursu. Wykaz placówek dotychczas utworzonych znajduje się na stronie internetowej Lidera Projektu.


Dokumentacja rekrutacyjna oraz szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie: towarzystwoamicus.pl/lowe.html

Ewentualne pytania i wątpliwości dotyczące konkursu prosimy kierować na adres mailowy: edukacja@towarzystwoamicus.pl


Z poważaniem

Adam Kozłowski – koordynator projektu

Wyświetleń: 1100