wisnie.webp

Informacja na temat pracy PCRE

Szanowni Państwo !
Na podstawie R o z p o r z ą d z e n i a MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.2) oraz Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.). nadal ograniczona pozostaje działalność dydaktyczna, terapeutyczna i diagnostyczna Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji od dnia 25.03.2020r. do dnia 10.04.2020r. PCRE pozostaje nieczynne dla klientów, wszelkich informacji, porad i konsultacji udzielamy mailowo i telefonicznie w godzinach od 8.00 do 13.00.

Również niezbędna pomoc psychologiczno - pedagogiczna nadal są udzielane mailowo i telefonicznie.

sekretariat tel. 539 404 546 od 8.00-13.00


biblioteka 539 404 545 od 8.00 - 13.00

mail : agnieszkamalyszew@wp.pl

tel. 600 324 372

mail: b.pedagogiczna@o2.pl 


ODN - indywidualnie z doradcami metodycznymi numery tel. na www.
dyrektor 694 408 844

pod numerami telefonów dostępni są także psychologowie PCRE
psychologowie dostępni są również na messengerze:
Agnieszka Jankowska, Agnieszka Żydonis, Barbara Zegler

e-mail: pppbce@o2.pl

Wyświetleń: 997