marzena.jpg

Szkolenie w ramach sieci współpracy dyrektorów

Czwartego grudnia w ramach sieci współpracy dyrektorów odbyło się szkolenie "Akty prawa wewnątrzszkolnego" prowadzone przez p. Marzenę Siejewicz - Trenerkę, nauczycielkę języka polskiego, doradcę metodycznego języka polskiego w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Lublinie, konsultantkę i koordynatorkę zespołu sprawdzającego egzamin gimnazjalny, od 15 lat dyrektorkę - najpierw dużego gimnazjum (38 oddziałów), później zespołu szkół ponadgimnazjalnych, edukatorkę (absolwentkę ministerialnego kursu nadającego kwalifikacyjnego w zakresie umiejętności edukatorskich), profesjonalnego trenera (tytuł potwierdzony doskonaleniem umiejętności trenerskich), studia podyplomowe w zakresie nadzoru i ewaluacji specjalistę w zakresie oceniania i pomiaru dydaktycznego oraz analizy EWD (studia podyplomowe w zakresie pomiaru dydaktycznego i egzaminowania oraz wiosenne szkoły EWD), pedagoga (studia podyplomowe z pedagogiki), eksperta w zakresie systemowego zarządzania placówkami oświatowymi (uprawnienia do wdrażania systemów ISO i kontroli zarządczej w oświacie, konsultant ds. normy ISO), Szkolnego Organizator Rozwoju Edukacji 2012.

Pani Marzena współpracuje z publicznymi i niepublicznymi ośrodkami doskonalenia nauczycieli w zakresie szkoleń dyrektorów i rad pedagogicznych. Od roku 2009 jest członkinią zespołu i trenerem w projekcie „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły".

Dziękujemy za ogrom profesjonalnej wiedzy i materiałów przydatnych w codziennej pracy dyrektora. 


Wyświetleń: 1026