KOMP.webp

PUBLIKACJE METODYCZNE - LEKCJE ONLINE

Jedną z form nauczania zdalnego w przypadku starszych uczniów mogą być lekcje prowadzone online przy wykorzystaniu specjalnych programów. Jest to bardzo ciekawy sposób prowadzenia zajęć, który wymaga od nauczyciela pewnej biegłości w obsłudze nowoczesnych technologii, ale może być bardzo atrakcyjny zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli z wielu powodów.
Po pierwsze, uczniowie mogą uczestniczyć w takiej lekcji nie korzystając z komputera, ale z telefonu komórkowego. Po drugie, uczniowie przez cały czas trwania zajęć mają kontakt wizualny i foniczny z nauczycielem. Nauczyciel może prezentować materiał w wybrany przez siebie sposób. Ma możliwość skierowania kamery na siebie, ale ma także możliwość udostępnienia swojego ekranu uczniom. Dzięki temu może omówić oraz pokazać film, prezentację multimedialną, każdą kartę pracy lub jakiekolwiek zadanie interaktywne.
Co więcej, uczniowie w trakcie lekcji mogą zadawać pytania w tradycyjny sposób lub wpisując je na widocznym obok czacie. Programy do zajęć online dają prowadzącemu możliwość zapanowania nad grupą poprzez „mutowanie”, czyli wyciszanie (ang. „mute”) uczestników w momencie, gdy należy się skupić na słuchaniu jednej osoby. Jest to bardzo przydatna funkcja, ponieważ uczestnicy nie będą słyszeć żadnych innych dźwięków (np. zamykanych drzwi, itp.), oprócz tych, które będą płynęły z komputera nauczyciela.
Prawie w każdym programie istnieje także możliwość włączenia tablicy whiteboard. Dzięki temu narzędziu jesteśmy w stanie w trakcie lekcji wyjaśnić uczniom wszelkie zagadnienia w bardzo podobny sposób do tego, w jaki robimy to w tradycyjnej klasie.
Z racji tego, że programów tego typu jest dość sporo, nauczyciele mogą się wahać nad wyborem najbardziej odpowiedniej dla siebie aplikacji, ale zdecydowana większość to programy bardzo proste, wręcz intuicyjne w obsłudze, które oferują wysoką jakość dźwięku i obrazu. Do zalet zdecydowanie zaliczyć można także fakt, że prawie każdy program posiada bezpłatną, w zupełności wystarczającą na codzienne potrzeby nauczyciela, wersję.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących wyboru odpowiedniego programu czy instruktażu technicznego prosimy o kontakt z doradcą metodycznym języków obcych, Elizą Argalską.

Wyświetleń: 913