HYBRYDOWA.webp

PUBLIKACJE METODYCZNE - LEKCJA HYBRYDOWA


W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach w dniu 10 grudnia 2019r. została przeprowadzona ”lekcja hybrydowa”. Była to lekcja praktyczna dla uczniów klasy II technikum mechatronicznego na temat: Podstawowe układy elektroniczne z diodą świecącą i tranzystorem polowym.

W praktyce pedagogicznej prowadzi się tzw. lekcje otwarte – dla uczniów, ale w obecności grupy nauczycieli jako obserwatorów.

Lekcja otwarta, po wstępnym przygotowaniu nauczycieli do jej obserwacji (można ich wyposażyć w arkusze obserwacji), to niezłe narzędzie (szkolenie lub część szkolenia), którego celem jest podnoszenie efektywności kształcenia.  Obserwacja zajęć może być skuteczną metodą prowadzącą do podniesienia jakości pracy nauczyciela. Lekcja taka jest  zawsze pewnym rodzajem symulacji lekcji zwykłej. Lekcję symulowaną można też przeprowadzić, a potem omówić tylko z samymi nauczycielami.

Jednak dla pełnego przeżycia lekcji prawdziwa jest nie ta sytuacja, którą obserwujemy, ale ta, w której jesteśmy zaangażowanym uczestnikiem. W takiej sytuacji na pewno nauczyciel nie będzie się nudził, gdyż jako uczestnikowi lekcji siłą rzeczy rośnie jego motywacja, zwiększa się zaangażowanie, emocjonuje się lekcją, a pobudzony mózg sprawi, że obserwacja czynności nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz uczniów nie sprawi mu trudności.

Taką możliwość stwarza lekcja „hybrydowa” – lekcja, której uczestnikami są uczniowie i nauczyciele-obserwatorzy wykonujący te same zadania co uczniowie. Na taką lekcję najbardziej nadają się zajęcia praktyczne, laboratoryjne, które zawsze są najciekawsze, najbardziej angażują uczestników. Są też dodatkowe pozytywne aspekty takiej formy szkolenia – integracja, poczucie wspólnego celu ucznia i nauczyciela, wzajemne lepsze zrozumienia swoich ról, trudności w procesie dydaktycznym, spojrzenie z dystansu na ten proces. Uczeń, czasem z satysfakcją zauważy –„nie tylko ja mam czasem trudności w zrozumieniu lekcji”, a nauczyciel – „chyba czasami trzeba jaśniej tłumaczyć”.

Najciekawszym momentem może okazać się wspólne omawianie lekcji – już w gronie nauczycieli. Polecam „wypróbowanie” lekcji hybrydowej w nauczycielskiej praktyce zamiast zwykłych lekcji otwartych.


Zbigniew Murawski

doradca metodyczny ODN w Bartoszycach


Wyświetleń: 1185