brainstorming-chatting-communicating-2962135.jpg

Konferencja metodyczna ODN

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Bartoszycach zaprasza nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych na konferencję metodyczną:

 Wykorzystanie analizy wyników egzaminu po ósmej klasie do kształcenia umiejętności zapisanych w podstawie programowej kształcenia ogólnego ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia wypowiedzi. 

Jak motywować uczniów do czytania lektur szkolnych? Rozwiązania metodyczne odświeżające arcydzieła z podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych.

Termin: 22.10.2019 r., godz. 14.30

Miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej  w Bartoszycach, ul. Słowackiego 1                                                      

 Serdecznie zapraszam  Grażyna Kęsicka

Wyświetleń: 1065