book-5077895_960_720.webp

Konferencja "Kompetencje przyszłości w edukacji przedszkolnej"

Zapraszam nauczycieli wychowania przedszkolnego na konferencję metodyczną:

"Kompetencje przyszłości w edukacji przedszkolnej"

Celem konferencji jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia poprzez budowanie wiedzy nauczycieli przedszkola na temat umiejętności kluczowych w edukacji przedszkolnej, ich znaczenia dla rozwoju dzieci oraz wskazanie efektywnych metod  wspomagających ten rozwój.

Terminy konferencji:

08.09.2020 (wtorek), godz. 16.00- nauczyciele powiatu bartoszyckiego;

15.09.2020 (wtorek), godz.16.00- nauczyciele powiatu lidzbarskiego

Czas trwania konferencji: 2 godz.

Zgłoszenia proszę kierować na adres:

mmkuzmowicz.odn.bartoszyce@gmail.com 

(wydanie zaświadczenia wymaga podania  w mailu daty i miejsca urodzenia)

Terminy zgłoszeń:

04.09.2020- powiat bartoszycki

11.09.2020- powiat lidzbarski

Konferencja odbędzie się w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji, ul. Limanowskiego 13 w Bartoszycach.


Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest poddanie się przez uczestnika bezdotykowemu pomiarowi temperatury ciała – bezdotykowy pomiar temperatury ciała wykonywany jest przed wejściem do sali, w której odbywa się szkolenie, przy zachowaniu wszystkich reguł ostrożności oraz prywatności uczestnika.

Uczestnicy konferencji  mają obowiązek dezynfekcji rąk przy użyciu dostępnego płynu oraz są zobowiązani do bezwzględnego zasłaniania ust i nosa za pomocą własnych środków ochronnych zgodnie  z Regulaminem uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w tym Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Bartoszycach


Serdecznie zapraszam!

Małgorzata Michałowska- Kuźmowicz

doradca metodyczny ds wychowania przedszkolnego


Wyświetleń: 800