DORADCY.webp

FORMY WSPARCIA NAUCZYCIELI PRZEZ DORADCÓW METODYCZNYCH ODN

Formy wsparcia nauczycieli proponowane  i realizowane przez doradców metodycznych Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w PCRE w Bartoszycach podczas zagrożenia epidemiologicznego

 

Eliza Argalska – język angielski:

1. Konsultacje telefoniczne oraz mailowe dotyczące nauczania zdalnego (wykorzystanie darmowych aplikacji oraz platform typu Quizlet, Quizzez, itp. do przesyłania zadań uczniom; monitorowanie aktywności uczniów; możliwości wideokonferencji/lekcji online ze starszymi uczniami - wykorzystanie np. programu Zoom lub social mediów)

2. Artykuł na stronie internetowej dotyczący nauczania zdalnego – w przygotowaniu.


Monika Dąbkowska – kształcenie specjalne:

1.Konsultacje indywidualne  i porady w formie:

rozmowy telefoniczne,

e-mail

portal społecznościowy Facebook i konwersacja grupowa w aplikacji Messenger

Tematyka:

1) Formy zdalnej pracy nauczyciela z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

2) Inspiracje dla rodziców do pracy i zabawy edukacyjnej z dzieckiem niepełnosprawnym w domu.

 2. Redagowanie i umieszczanie na stronie www i portalu społecznościowym Facebook notatek zawierających opisy i linki do  informacji, aplikacji, platform z zakresu zdalnej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – na bieżąco.
Bartłomiej Szymuś – geografia

1. Konfigurowanie na potrzeby szkoły platform internetowych wspierających zdalne nauczanie

np. G Suite dla szkół i uczelni

2. Konsultacje w zakresie wykorzystania w zdalnym nauczaniu aplikacji Google, takich jak

Hangouts Meet, Dokumenty Google, Formularze Google itp.

3. Wyszukiwanie i udostępnianie nauczycielom i uczniom szkoleń internetowych i filmów

instruktażowych z rozwiązaniami do wykorzystania w zdalnym nauczaniu

4. Konsultacje telefoniczne i internetowe w zakresie TIK

5. Przygotowanie instrukcji do stosowania ujednoliconych zasad współpracy w szkołach w

zakresie planowania i realizacji zdalnego nauczania

6. Inne formy wsparcia w zależności od potrzeb


Zbigniew Murawski – przedmioty zawodowe

1. Publikacje na stronie bartoszyckiego ODN

a. Linki do instytucji prowadzących kształcenie zdalne

b. Publikacje o charakterze metodycznym na stronie ODN

c. Ewentualnie publikowanie materiałów metodycznych na serwerze ftp ODN

2. Komunikowanie się z nauczycielami za pomocą dziennika Librus – konsultacje indywidualne i zespołowe

3. Konsultacje za pomocą poczty elektronicznej, przesyłanie materiałów metodycznych

4. Rozpoczęcie prac nad tworzeniem własnej platformy do kształcenia zdalnego w formie warsztatów metodycznych. Po utworzeniu tej platformy – rozpoczęcie rekrutacji i szkoleń.


Małgorzata Wendorff – Karólewska – doradztwo zawodowe

1. Stałe Indywidualne konsultacje on-line oraz telefoniczne.

2.Tworzenie bazy możliwości podnoszenia kompetencji w sieci przez szkolnych doradców zawodowych i na bieżąco przekazywanie tych informacji nauczycielom pod opieką.

3.Opracowywanie szkoleń, materiałów dydaktycznych, prezentacji dotyczących prowadzenia doradztwa zawodowego on-line dla uczniów:

- jakie są podstawowe zasady realizacji doradztwa zawodowego na odległość,

- poradnictwo przez social-media oraz webinary w doradztwie kariery,

- platformy doradcze i narzędzia samooceny,

- kanały komunikacji on-line możliwe do wykorzystania w doradztwie zawodowym.

4.Opiniowanie dokumentacji (programów nauczania, scenariuszy lekcji, WSDZ, materiałów przygotowywanych dla uczniów do wykorzystania on-line przez nauczycieli, itp.)

5.Przygotowywanie publikacji na stronę www. na bieżąco.


Grażyna Kęsicka – język polski, Roman Kęsicki historia/WOS

1. Komunikowanie się z nauczycielami za pomocą poczty elektronicznej i reagowanie na ich potrzeby dzięki temu komunikatorowi.

2. Konsultacje telefoniczne i internetowe w zakresie poszukiwania i udostępniania stron internetowych.

3. Wyszukiwanie i udostępnianie nauczycielom i uczniom szkoleń internetowych oraz filmów instruktażowych z rozwiązaniami do wykorzystania w zdalnym nauczaniu.

4. Przygotowanie instrukcji do stosowania ujednoliconych zasad współpracy w szkołach w zakresie planowania i realizacji zdalnego nauczania.

5. Wykorzystanie możliwości dziennika elektronicznego Librus w komunikowaniu się z uczniami, rodzicami, nauczycielami oraz zdalnym nauczaniu.

Wyświetleń: 1097