pobrane.jpg

Wytyczne odnośnie zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie PCRE

Szanowni Państwo !  

 

1. Zgodnie z wytycznymi zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego  MEiN, MZ i GIS na diagnozę, terapię i konsultacje przyjmowane są wyłącznie dzieci/młodzież zdrowe/i bez widocznych objawów infekcji.


2.Uczniowie mogą być przyprowadzani do PCRE i z niego odbierani przez opiekunów bez  objawów infekcji lub choroby zakaźnej.

3. Zaleca się, aby opiekunowie odprowadzający dzieci wchodzili na  teren PCRE, zachowując zasadę 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi.

4. Na terenie PCRE obowiązują ogólne zasady higieny:


  • częste mycie rąk (po przyjściu do PCRE należy bezzwłocznie umyć lub zdezynfekować ręce)
  • ochrona podczas kichania i kaszlu,
  • unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Wyświetleń: 176