Lowe z adresem_na papier firmowy.jpg

Szkolenia styczeń - luty - marzec - kwiecień

W lutym i marcu w ramach projektu odbywać się będą następujące szkolenia online:

25 styczeń - 31 marzec - szkolenie "Parasol dla zdrowia" 1 grupa

cele szkolenia:

rozwijanie kompetencji kluczowych w obszarach:

- umiejętności uczenia się i porozumiewania w języku  ojczystym, ukierunkowanych na znajomość i rozumienie terminologii i zagadnień dotyczących zdrowia

- zdobywania kompetencji społecznych jako niezbędnych do efektywnego funkcjonowania w kontaktach  z innymi  oraz  kompetencji osobistych, służących motywacji i samorealizacji

- pogłębienie wiedzy z zakresu profilaktyki zdrowotnej

- kultywowanie niezależnego i innowacyjnego myślenia, niezbędnego do udanej kariery naukowej oraz wykorzystania własnego potencjału

- wskazanie możliwości niestandardowego spędzenia wolnego czasu osobom dorosłym

2-3 luty - "ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA" 1 grupa

11-12 luty- "ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA" 1 grupa

cele szkolenia:

- wzrost odporności psychicznej i radzenia sobie pod presją

- zwiększenie efektywności

- rozwój zdolności do stałego dostosowywania się do zmian 

- wzrost  umiejętności podejmowania wyzwań

- zwiększenie adekwatnej pewności siebie

- rozwój postawy orientacji na ukończenie zadania i osiągnięcie celów

- zmniejszenie nastawień na pesymistyczne myślenie i martwienie się

- obniżenie  poziomu stresu

- wzrost umiejętności zarządzania emocjami

29 styczeń - 15 luty - "Piękno jest w każdej z nas. Warsztaty makijażu" 2 grupy

cele szkolenia:

- rozwijanie kompetencji osobistych w zakresie własnego wizerunku,

- zdobycie podstawowej wiedzy na temat pielęgnacji i makijażu twarzy,

- zdobycie wiedzy na temat rodzaju cery, doboru kosmetyków kolorowych i pielęgnacyjnych,

-nabycie umiejętności automasażu twarzy,

- nabycie umiejętności wykonania makijażu dziennego,

- nabywanie kompetencji kluczowych- związanych z dobrem osobistym, które wymaga świadomości, w jaki sposób można zapewnić sobie optymalny poziom zdrowia fizycznego i psychicznego, rozumianego również, jako zasób danej osoby: wygląd, dobre samopoczucie, dbałość o swoje ciało.

1 luty - 15 luty - Warsztaty językoznawcze "Trzymaj się za słowo" 3 grupy 


cele szkolenia:

- podwyższanie kompetencji językowych w zakresie polszczyzny,

- rozwijanie świadomości językowej,

- kształtowanie twórczych postaw wobec rodzimego języka, 

- budzenie odpowiedzialności za przekazywanie języka,

- propagowanie poprawności językowej,

- nabywanie kompetencji kluczowych – porozumiewanie się w języku ojczystym (zdolność wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów 

oraz językowej interakcji w odpowiedniej i kreatywnej formie w zakresie społecznym i kulturowym – w edukacji, pracy, w domu i w czasie wolnym.

1 luty - 31 luty - Warsztaty teatralne "Każdy dzień Twoją sceną!" 1 grupa

cele szkolenia:

- teatr i praca aktora – zdobycie wiedzy ukierunkowanej na zastosowanie w życiu codziennym,

- rozwijanie kompetencji osobistych w zakresie świadomości własnego ciała jako elementu wyrazu,

- podniesienie sprawności pamięci i koncentracji,

- zdobycie wiedzy na temat poprawności dykcyjnej i oddechowej,

- pobudzenie aktywności uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczności lokalnej,

- wspomaganie rozwoju dorosłych,

- integracja społeczności lokalnej,

- nabywanie kompetencji kluczowych – uczenie się jako samoorganizowany proces, nabywanie, przetwarzanie i przyswajanie nowej wiedzy a także korzystanie ze wskazówek.

 2 luty- 30 kwietnia  - Szkolenie "Język angielski kompetencją przyszłości" 1 grupa

cele szkolenia:

- rozwijanie kompetencji kluczowych w obszarach: językowym oraz rozumienia i tworzenia informacji,

- pobudzanie własnej inicjatywy w poszukiwaniu i pogłębianiu osobistych zainteresowań i pasji,

- wskazanie możliwości niestandardowego spędzenia czasu wolnego osobom dorosłym,

- rozwijanie pasji i zainteresowań,

- zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu korzystania z aplikacji i programów komputerowych przydatnych w nauce języka obcego.

17 luty - 10 marzec - "Sztuka asertywności" 1 grupa
cele szkolenia:
- wzrost umiejętności budowania efektywnych relacji z innymi ludźmi
- wzrost adekwatnego poczucia własnej wartości
- wzrost satysfakcji z relacji
- zmniejszenie ilości trudnych sytuacji w relacjach 
- zmniejszenie poziomu stresu.


Wyświetleń: 366