two-woman-chatting-1311518.jpg

Wznowienie pracy poradni

W ZWIĄZKU ZE WZNOWIENIEM PRACY PORADNI PROSIMY O ZAPOZNANIE SIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI W PCRE  PROCEDURAMI DIAGNOZY I TERAPII.
PROCEDURY POSTEPOWANIA DIAGNOSTYCZNEGO W PCRE w Bartoszycach  w związku z zagrożeniem Covid-19:


 1. Wnioski na diagnozę analizuje zespół badający pod kątem zasadności, pilności, konieczności itp.
 2. Pierwszeństwo mają wnioski dotyczące orzeczeń, opinii WWRD, odroczenia obowiązku szkolnego lub inne zgodnie z analizą specjalistów poradni.
 3. Na diagnozę przyjmowane są osoby zdrowe, nie objęte kwarantanną, nadzorem epidemicznym (informację uzyskujemy telefonicznie w momencie umawiania na wizytę).
 4. W momencie telefonicznego umawiania wizyty rodzic jest poinformowany o warunkach pracy w poradni w związku z Covid-19. Nie wyrażenie zgody (warunki badania, stosowanie środków ochronnych) jest jednoznaczne z odmówieniem zgody na badanie.
 5. Przy wejściu przez wyznaczonego pracownika prowadzony jest pomiar temperatury klientom termometrem bezdotykowym.
 6. Dziecko, umawiane na diagnozę powinno być zaopatrzone w maseczkę, rękawiczki jednorazowe, własne przybory do pisania (ołówek, długopis, kredki), wodę do picia, chusteczki higieniczne.
 7. Przed wejściem do gabinetu osoba badająca, rodzic i dziecko są zobowiązani do dokładnego umycia, zdezynfekowania rąk.
 8. Badany i rodzic ma obowiązek posiadać własną maseczkę/przyłbicę i rękawiczki jednorazowe. Odległość  między osobą badającą a badanym 2 metry (wyjątek stanowi badanie małych dzieci).
 9. Dziecko umówione do badań pozostaje ze specjalistą w gabinecie. Dopuszczalna jest obecność rodzica w przypadku dzieci małych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych, wymagających bezpośredniej obecności rodzica.
 10. Wywiad, omówienie wyników badania z rodzicami prowadzony jest telefonicznie lub online.

PROCEDURY PROWADZENIA TERAPII w PCRE w Bartoszycach
w związku z zagrożeniem Covid-19:

 1. Wnioski na terapię analizuje i umawia specjalista/terapeuta pod kątem zasadności, pilności, konieczności itp.
 2. Terapeuta w porozumieniu z rodzicem ustala najbardziej odpowiednią formę pracy (stacjonarną lub online).
 3. Preferowana jest forma kontaktu niebezpośredniego (dla zachowania zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia klientów), jedynie w szczególnych przypadkach terapia prowadzona jest na terenie placówki.
 4. Na terapię przyjmowane są osoby zdrowe, nie objęte kwarantanną, nadzorem epidemicznym (informację uzyskujemy telefonicznie w momencie umawiania na wizytę).
 5. W momencie telefonicznego umawiania wizyty rodzic jest poinformowany o warunkach pracy w poradni w związku z Covid-19. Nie wyrażenie zgody (warunki terapii, stosowanie środków ochronnych) jest jednoznaczne z odmówieniem zgody na prowadzenie terapii bezpośredniej.
 6. Przy wejściu przez wyznaczonego pracownika prowadzony jest pomiar temperatury klientom termometrem bezdotykowym.
 7. Dziecko, objęte terapią powinno być zaopatrzone w maseczkę/przyłbicę, rękawiczki jednorazowe, własne przybory do pisania (ołówek, długopis, kredki i in.), wodę do picia, chusteczki higieniczne.
 8. Gabinety, toalety powinny być wyposażone w płyny do dezynfekcji, środki czystości, ręczniki papierowe.
 9. Przed wejściem do gabinetu terapeuta, rodzic i dziecko są zobowiązani do dokładnego umycia, zdezynfekowania rąk.
 10. Zasada: jedna osoba – jeden gabinet, tak, aby w ciągu dnia pracownicy nie wymieniali się w gabinetach. Dopuszczalna jest zmiana grafiku pracy osób diagnozujących, prowadzących terapię.
 11. Pracownik przed przystąpieniem do pracy i po zakończeniu dezynfekuje biurko, klawiaturę itd.
 12. Wyznaczanie takiej liczby terapii, aby osoby czekające  na korytarzu miały możliwość zachowania dwumetrowej odległości.
 13. Ograniczenie ilości terapii w ciągu dnia ze względu na konieczność dezynfekcji, wietrzenia gabinetu.
 14. Wykorzystanie do terapii gabinetów, które mają minimum 15 m kw.
 15. Osoba prowadząca terapię ma rękawiczki, przyłbicę/maseczkę (maseczki, rękawiczki, przyłbice, płyn dezynfekujący powinien zapewnić organ prowadzący);  klient i rodzic ma obowiązek posiadać własną maseczkę/przyłbicę i rękawiczki jednorazowe. Odległość  między terapeutą a klientem 2 metry (wyjątek stanowi badanie małych dzieci).
 16. Dziecko umówione na terapię pozostaje ze specjalistą w gabinecie. Dopuszczalna jest obecność rodzica w przypadku dzieci małych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych, wymagających bezpośredniej obecności rodzica.
 17. Dobór pomocy do terapii uzależniony jest od możliwości późniejszego ich zdezynfekowania.

WSZELKIE DOKUMENTY NADAL PROSIMY DOSTARCZAĆ POCZTĄ TRADYCYJNĄ LUB POZOSTAWIĆ W SKRZYNCE PODAWCZEJ PRZED WEJŚCIEM DO PCRE

Wyświetleń: 439