siblings-817369_960_720.webp

DIAGNOZA ASRS zapraszamy

Szanowni Rodzice!
Informujemy, że od stycznia 2021r. będzie prowadzona w naszej Poradni diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu przy pomocy kwestionariuszy ASRS. Diagnoza jest bezpłatna. Serdecznie zapraszamy.


ASRS obejmuje szeroki zakres zachowań powiązanych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, takich jak problemy w zakresie umiejętności komunikacyjnych, deficyty uwagi, trudności w kontaktach z rówieśnikami i z dorosłymi. Uwzględnia również kryteria diagnostyczne ASD z DSM-IV-TR.


SRS występuje w dwóch wersjach: pełnej i skróconej. Czas wypełniania wersji pełnych to około 15 minut, a wersji skróconych 5 minut. Wersje pełne pozwalają na opis różnych wymiarów funkcjonowania dziecka; wersje skrócone wyłącznie na obliczenie wyniku ogólnego. Skrócona wersja kwestionariusza charakteryzuje się bardzo zbliżonymi właściwościami psychometrycznymi do wyniku ogólnego wersji pełnej.


Rzetelność: Bardzo wysoka (powyżej 0,9) dla głównych skal ASRS w wersji dla nauczyciela, wysoka (powyżej 0,8) dla głównych skal ASRS w wersji dla rodzica; zadowalająca dla krótszych skal terapeutycznych.


Trafność: Potwierdzona trafność dyskryminacyjna - test różnicuje dzieci i młodzież z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu od dzieci i młodzieży z innymi diagnozami klinicznymi (badania oryginalne); w badaniach polskich porównywano dzieci i młodzież z diagnozą ASD z grupą z populacji oraz z grupą z objawami depresyjnymi i z grupą z diagnoza ADHD. Ponadto potwierdzona trafność zbieżna i różnicowa poprzez związki z wynikami w kwestionariuszach mierzących zaburzenia ze spektrum autyzmu (badania oryginalne) oraz z odpowiednimi skalami kwestionariuszy Conners 3 i CDI 2 (badania polskie).


Normy: Odrębne dla płci i łączone; z podziałem na grupy wiekowe; dla każdej wersji (R, N) opracowane na grupie kwotowej ok. 1500 osób, łącznie na podstawie ponad 3000 kwestionariuszy.


Zastosowanie: ASRS jest przeznaczony do pomiaru zachowań związanych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD), takich jak problemy w zakresie umiejętności komunikacyjnych, deficyty uwagi, trudności w kontaktach z rówieśnikami i z dorosłymi. Uwzględnia również kryteria diagnostyczne ASD z DSM-IV-TR; komentarz zamieszczony w podręczniku pozwala dostosować wnioski diagnostyczne do modyfikacji wprowadzonych w DSM 5.

Kwestionariusz pozwala dodatkowo diagnozować deficyty w zakresie uwagi, czego nie obejmują główne osie diagnostyczne klasyfikacji zaburzeń DSM. Deficyty te, jak wynika z obserwacji klinicznej, współwystępują i osiowymi objawami ASD.

Wyświetleń: 906