glasses-4704055_960_720.webp

WMODN Olsztyn zaprasza

Szanowna Pani Dyrektor,
Szanowny Panie Dyrektorze,

 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie organizuje konferencję dla dyrektorów szkół województwa warmińsko-mazurskiego, dotyczącą zadań i obowiązków dyrektora szkoły wynikających z organizacji kształcenia uczniów/słuchaczy z Ukrainy

  • konferencja prowadzona będzie w formie on-line, w trzech terminach, z podziałem na powiaty.

  • uczestnikami szkolenia mogą być dyrektorzy szkół; zgłoszeń należy dokonywać od 21 (poniedziałek) do 24 marca 2022 (czwartek), do godziny 15,00wyłącznie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie WWW Ośrodka.

  • link do spotkanie zostanie przesłany na podane adresy e-mail w dniu 25 marca 2022, do godziny 15,00

  • ze wzgledu na ograniczoną liczbę miejsc, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń na poszczególne terminy:

  •   terminy:

a)        28 marca 2022 , godzina 11,00; dla szkół z powiatów: bartoszycki, braniewski, działdowski, elbląski i miasto Elbląg, ełcki, giżycki

b)        29 marca 2022 , godzina 11,00; dla szkół z powiatów: gołdapski, iławski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, nowomiejski, olecki, olsztyński bez miasta Olsztyn

c)         30 marca 2022, godzina 11,00: dla szkół z powiatów: miasto Olsztyn, ostródzki, piski, szczycieński, węgorzewski


W imieniu Dyrektora W-MODN w Olsztynie pozdrawiam i zapraszam,


Józef Paszuk

konsultant W-MODN w Olsztynie

tel: 89 522 85 14

e-mail';  paszuk@wmodn.olsztyn.pl


Wyświetleń: 91