new.jpg

Warsztaty sieci doradców zawodowych

W dniu 8 października odbyły się warsztaty sieci szkolnych doradców zawodowych i koordynatorów doradztwa w szkołach i placówkach powiatu bartoszyckiego. 

Temat: Jak prowadzić dokumentację związaną z realizacją doradztwa zawodowego w szkole?

Uczestnicy poznali podstawy prawne, zasady przygotowania i sposoby dokumentowania działań doradczych w szkole. Skupiliśmy się zwłaszcza na programach nauczania przedmiotu doradztwo zawodowe w poszczególnych typach szkół: podstawowej, branżowej szkole I stopnia, technikum i liceum ogólnokształcącym. Doradcy zawodowi zwrócili uwagę na fakt, że doradztwo zawodowe w szkołach ponadpodstawowych powinno być kontynuacją działań ze szkoły podstawowej w każdym obszarze tematycznym. Uczestnicy opracowali w związku z tym zestawy tematów, które mogą znaleźć się w programach przeznaczonych dla klas VII-VIII szkoły podstawowej oraz zestaw tematów, zagadnień, które będą realizowane w szkołach ponadpodstawowych, oczywiście z różnym rozłożeniem treści w zależności od typu szkoły.
Zgodnie z sugestią uczestników warsztatów kolejne spotkania poświęcimy:

  • doborowi możliwych do wykorzystania scenariuszy zajęć do opracowanej tematyki i treści programowych.
  •  poznaniu możliwych do zastosowania w pracy szkolnego doradcy zawodowego narzędzi diagnostycznych.

Wyświetleń: 306

Warsztaty sieci doradców zawodowych