Rozwijanie kompetencji emocjonalno - społecznych uczniów ze spektrum autyzmu.png

Warsztaty metodyczne

Zapraszam na spotkanie, podczas którego poznamy zasady konstruowania programu rozwijania kompetencji emocjonalno - społecznych, etapy terapii i pracę z narzędziami cyfrowymi wspierającymi rozwój uczniów ze spektrum autyzmu. Monika Dabkowska - doradca metodyczny kształcenia specjalnego.


Link do rejestracji na szkolenie https://forms.gle/vsSf6Bk9dWccQrBb6

Wyświetleń: 466

Warsztaty metodyczne