businesswomen-businesswoman-interview-meeting-70292.jpg

W kalejdoskopie prawa oświatowego - szkolenie

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zaprasza Dyrektorów i osoby pracujące w kadrach na szkolenie
W kalejdoskopie prawa oświatowego- zatrudnianie, zwalnianie, awans zawodowy, ocena pracy”

Szkolenie poprowadzi Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty
Pani Ewa Halska

Koszt szkolenia 95 zł.

Wpłaty na konto: 75 1020 3541 0000 5102 0268 9271 

Dane do faktury należy przesłać na adres księgowej PCRE :
 wladyslawagulycz1@wp.pl  z dopiskiem szkolenie Ewa Halska

Zapisy do dnia 22 listopada 2019 pod nr telefonu 89 762 28 06

Grupa może liczyć maksymalnie 30 osób

Celem szkolenia jest uporządkowanie i ułatwienie dyrektorom podejmowania decyzji, dotyczących realizacji ich zadań w aktualnie obowiązującym stanie prawnym oraz uporządkowanie wiedzy na temat awansu zawodowego i oceny pracy nauczyciela.

Podczas szkolenia poruszone zostaną w szczególności:

  •   obowiązki pracodawcy w zakresie     zatrudniania pracowników - nawiązanie stosunku pracy z  nauczycielami, pracownikami administracji i obsługi,
  •   awans zawodowy nauczycieli,
  •   ocena pracy nauczycieli.

Termin szkolenia:  26 listopad 2019 r. 

Miejsce szkolenia:  PCRE Bartoszyce ul. Limanowskiego 13

Wyświetleń: 343