person-in-front-of-laptop-on-brown-wooden-table-2115217.jpg

Praca indywidualna i praca grupowa z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Zapraszamy na webinarium nt. "SPE w nauczaniu zdalnym: Praca indywidualna i praca grupowa z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (z perspektywy pedagoga specjalnego)"

Program spotkania:

  • Minął pierwszy szok związany z nową sytuacją - w którym miejscu jesteśmy teraz?
  • Czego teraz potrzebuje nauczyciel lub terapeuta do pracy z uczniem, a czego do wsparcia rodziców?
  • Jak wykorzystać zasoby, które już mamy?
  • Jak efektywnie prowadzić zajęcia indywidualne a jak grupowe?

Termin:

12.05.2020 godz. 16:30
Miejsce: Online
Link: https://www.nowaera.pl/spotkania/spe-w-nauczaniu-zdalnym-1205

O prowadzącej

Monika Dąbkowska - nauczyciel terapeuta w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach, doradca metodyczny kształcenia specjalnego w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Bartoszycach

Wyświetleń: 664