20220923_170515_0000.png

Narada dyrektorów powiatu bartoszyckiego i lidzbarskiego

W miniony piątek mieliśmy swój udział podczas  narady dyrektorów szkół i przedszkoli powiatu bartoszyckiego i lidzbarskiego . Po przywitaniu gości przez Dyrektor Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Delegatura w Elblągu, Panią Małgorzatę Adamowicz i wystąpieniu Pani Wizytator Jolanty Marcinkiewicz, głos zabrała  liderka bartoszyckiego SCWEW-u i nasza doradczyni metodyczna kształcenia specjalnego . Pani Monika Dąbkowska  omówiła wybrane zadania dyrektora, m.in. dotyczące  realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, organizacji wsparcia uczennic i uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi oraz efektywności udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Mamy nadzieję, że poruszona tematyka poszerzyła wiedzę dyrektorów. Oczywiście w razie wątpliwości słuzymy wsparciem.


Wyświetleń: 171