MONIKA.png

Kurs na platformie MOODLE Kreatywne czytanie

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu "Jak rozwijać kreatywność uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – kreatywne czytanie". Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z sylabusem kursu. Informacje oraz zapisy: Monika Dąbkowska, monikadabkowska.odn.bartoszyce@gmail.com


SYLABUS KURSU 

Jak rozwijać kreatywność uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – kreatywne czytanie

Adresaci: kurs jest przeznaczony dla nauczycieli przedszkola i szkół podstawowych, w szczególności pedagogów specjalnych. W kursie mogą brać udział inni zainteresowani nauczyciele.

Udział w kursie jest płatny: 10 złotych. 

Po zapisaniu na kurs uczestnik otrzyma dane do wpłaty. 

Termin kursu: 08.06. 2020 r., godz 08:00 do 21.06.2020 r., godz 23:00

Kurs otwarty jest dla uczestników przez dwa tygodnie. Do szkolenia można dołączyć w dowolnym momencie, jednak ukończenie go musi nastąpić w czasie określonym w harmonogramie, tj. 21 czerwca do godz 23:00.

Kurs prowadzony jest na platformie Moodle. 

Prowadząca szkolenie: 

Monika Dąbkowska – doradca metodyczny kształcenia specjalnego, monikadabkowska.odn.bartoszyce@gmail.com 

Cel szkolenia 

Celem kursu jest przygotowanie nauczycieli do pracy metodą czytania uczestniczącego, rozwijającą zaangażowanie językowe uczniów z zaburzoną komunikacją werbalną oraz umiejętność czytania uczniów z trudnościami w uczeniu się.

Efekty szkolenia 

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu: 

• Pracy metodą czytania uczestniczącego

• Tworzenia książeczek do czytania uczestniczącego

• Tworzenia jednostki lekcyjnej w oparciu o metodę czytania uczestniczącego


Organizacja i przebieg szkolenia 

Kurs "Jak rozwijać kreatywność uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – kreatywne czytanie" obejmuje 10 godzin dydaktycznych i składa się z następujących części:

Blok wstępny - blok startowy (zapoznanie z klauzulą RODO, sylabusem kursu, akceptacja regulaminu)

Bloki tematyczne, w których zamieszczono materiały dydaktycznefora do prowadzenia merytorycznych dyskusji i zadania, które należy wykonać. Ramowy program kursu - treści programowe

Liczba godzin

Blok I: Podstawy teoretyczne:

• czym jest czytanie uczestniczące,

• prowadzenie zajęć metodą czytania uczestniczącego,

• analiza scenariuszy zajęć

• tworzenie książeczek - zasady


2

Blok II: Tworzenie książeczek:

Zadanie 1: poszukiwanie właściwej literatury lub tworzenie własnego tekstu, edycja tekstu zgodnie z zasadami

Zadanie 2: tworzenie ilustracji do tekstu

Zadanie 3: edycja dokumentu – tworzenie książeczki gotowej do wydruku

6

Blok III: Propozycje wykorzystania w pracy – aktywność na forum, dzielenie się pomysłami na wykorzystanie książeczek w pracy (na przykładach książeczek wypracowanych przez uczestników)

2

Razem

10


Wyświetleń: 896