szkolne doradztwo zawodowe 2019_2020.png

Jak się pracowało szkolnym doradcom zawodowym w tym roku?

   Szkolni doradcy zawodowi z powiatu bartoszyckiego spotkali się 30 czerwca na szkoleniu online prowadzonym przez Małgorzatę Wendorff-Karólewską poświeconym dokumentacji, którą tworzą koordynatorzy doradztwa w szkołach. Które z dokumentów muszą opracowywać, bo tak stanowi prawo, a które tworzą nadobowiązkowo?

   Koordynatorzy doradztwa zapoznali się także z wynikami ankiety dotyczącej szkolnego doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2019/2020. Jak oceniamy swoją pracę, w jakich formach prowadziliśmy swoje doradcze działania, co sprawiło największe trudności a co możemy uznać za swój sukces? Wreszcie- czy dobrze czujemy się w zdalnym doradztwie? Okazało się, że prawie ¾ doradców woli jednak tradycyjne doradztwo, a praca w tym roku szkolnym była trudniejsza niż w poprzednich. Największe trudności wiązały się z trybem pracy zdalnej i organizacją doradztwa w szkole a niemal wszyscy za sukces uznali wzrost swoich umiejętności korzystania z zasobów Internetu i TIK.

    Doradcy oczekują pomocy i wsparcia w zakresie prowadzenia dokumentacji,  dalszego funkcjonowania sieci współpracy i samokształcenia,  szkoleń, warsztatów i wymiany doświadczeń, działań podnoszących rangę doradztwa zawodowego.

https://drive.google.com/file/d/1ohlRNVgTMiCU4bspAmiUPihOPKv79E2W/view?usp=sharing

 

Wyświetleń: 570